Tónování autoskel

​Chcete vylepšit vzhled svého automobilu, ochránit ho před slunečním zářením nebo vykradením?

Nejen tyto požadavky Vám splníme s aplikací prvotřídních autofólií SunTek.
Změříme Vám také propustnost Vašich skel, které musí odpovídat nové vyhlášce, kdy propustnost předních bočních skel nesmí být nižší než 70 % a celková propustnost čelního skla nesmí být nižší než 75 %.

 • Při aplikaci filmů SunTek na autoskla vozidel pracujeme výhradně s exkluzivním materiálem nové generace SunTek Windows Films vyráběným firmou Commonwealth Laminating & Coating. Inc. USA http://www.suntekfilms.com/
 • Aplikaci na autosklo provádíme nejmodernější technologií, která byla vyvinuta v USA, pro práci s tímto materiálem. Tato technologie umožňuje provést instalaci filmu na autosklo bez demontáže jakékoliv součásti automobilu.
 • Dle velikosti automobilu trvá průměrná doba instalace maximálně 1 - 3 hodiny.
 • Tónování autoskel provádíme po celém území České republiky. Na Vaši poptávku jsme schopni reagovat téměř ihned.
 • Veškeré druhy a odstíny filmů jsou součástí výbavy našich vozidel, můžete si vybrat vše na místě aplikace. Technik Vám usnadní výběr nalepením kousků filmů na autoskla Vašeho automobilu. Je to praktická ukázka toho, jak vypadá film po jeho nalepení.
 • Po skončení aplikace Vám technik na místě vystaví potřebné doklady týkající se atestů, dokumentů o certifikaci včetně dokladů o formě úhrady.
 • Aplikaci filmu na Vaše autosklo vozidla můžeme provést i u Vás doma za předpokladu, že máte vhodné prostory splňující následující požadavky tak, aby nebyla ovlivněna kvalita provedené instalace.
  • temperovaná místnost
  • umožnění přístupu k vozidlu z jedné strany s možností otevření dveří
  • minimální prašnost
  • možnost napojení na elektrickou síť 220 V
  • cesta k Vám je v našich režiích a ceny služeb se nemění v závislosti na vzdálenosti místa aplikace
  • na provedenou instalaci dáváme 5-7 letou výrobní záruku, která je garantovaná výrobcem

Po instalaci filmu obdržíte následující dokumenty:

1. Osvědčení o instalaci (v českém a německém jazyce) s modelem a SPZ Vašeho automobilu na které byl film SunTek aplikován, včetně použitého materiálu a odstínů zatmavení. Toto osvědčení nahrazuje zápis do TP vozidla, má mezinárodní platnost v EU a byl schválen ministerstvem dopravy a spojů ČR předpisem EHK č. 43, resp. směrnici 92/22/EHS.

tonovani - prukaz

2. Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla ATEST č. 2646, týkající se námi používaného materiálu SunTek viz. atest.

3. Každé autosklo Vašeho vozidla s nainstalovaným filmem musíme opatřit správně nalepenými homologačními štítky, které jsou nedílnou součástí shora uvedených dokumentů. Toto všechno je nutné jako doklad legálnosti instalace filmu SunTek při případných technických a silničních kontrolách nebo při výjezdu do zahraničí. Tyto dokumenty musí být v tuzemsku i v zahraničí respektovány a není proti tomuto způsobu aplikace filmu SunTek na autoskla odvolání.

stitky

4. Upozornění - po instalaci filmu se nesmí minimálně 3 DNY SPOUŠTĚT OKNA, z důvodu vyschnutí aplikační kapaliny a vytvrzení lepidla filmu na okraji skel. Toto je podmínkou úspěšného dokončení aplikace. Při instalaci obdržíte ke každému vozidlu výraznou varovnou vizitku, kterou je nutné umístit na viditelné místo.
 

Výhody instalace filmů na autoskla

1. Snížení teploty interiéru vozidla - film aplikovaný na autoskla odráží a pohlcuje solární termální energii v rozmezí 33 % - 58 %. Snížení interiérové teploty je velmi výrazné, zvláště u vozidel, které nejsou vybaveny klimatizací. Taktéž u vozidel s klimatizací nejsou tak velké tepelné výkyvy, lidský organismus není tolik zatěžován nárazovým poklesem teploty vzduchu.

suntek

2. Zabránění průniku UV záření - nedochází k tzv. blednutí, přehřívání a namáhání interiéru vozidla slunečním zářením. Zároveň chrání předměty, které v automobilu převážíte. Omezením průniku těchto škodlivých paprsků také chráníte především sebe a ostatní cestující ve vozidle.

3. Podstatné snížení rizika oslnění vozidlem jedoucím za Vámi, svítící dálkovými světly.

4. Zvýšení soukromí při cestování, zabránění průhledu do vozidla z venkovní strany, zvýšení preventivní ochrany před krádeží.

5. Odolnost proti tlaku zvěnčí a úderům - (např. dlažební kostkou). Sníží se tím procentuálně možnost vloupání do vozidla, odcizení výbavy, osobních předmětů nebo i celého vozidla.

6. Zmenšení rizika úrazu odletujícími střepy z rozbitých skel při havárii - úlomky skla jsou fixovány na filmu, nemají možnost se svojí setrvačností při nárazu rozptýlit do interiéru vozidla a zranit cestující.

7. Nový atraktivní vzhled, který instalovaný film na autoskla dodá Vašemu vozidlu.
 

PDF:  Technické parametry filmu SunTek

Ukázka bezpečnostní pevnosti

Údržba a ošetření

Autoskla s aplikovaným filmem nevyžadují žádnou speciální údržbu, nutno však dodržet několik našich rad a pokynů:

 1. Autoskla s aplikovaným filmem myjte z vnitřní strany nejdříve po uplynutí 2 týdnů 
 2. Používejte měkký, čistý hadr, měkký papír typu ubrousku nebo syntetický materiál 
 3. Možno taktéž použít měkkou látku, nebo gumovou stěrku 
 4. Používejte obyčejný saponát (Jar) nebo značkové čističe skel (Sonax apod.)

Film je chráněný speciální vrstvou odolnou proti poškrabání, chová se jako sklo bez aplikovaného filmu.

© Autosklo PEMI l info@autosklopemi.com l Tel. nonstop: 776 773 707

IZIC.CZ tvorba www